Gå direkt till innehåll
Beslut om åtgärder för bättre arbetsmiljö på HFAB

Pressmeddelande -

Beslut om åtgärder för bättre arbetsmiljö på HFAB

Arbetsmiljöverket begär att det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, åtgärdar brister i arbetsmiljön. Åtgärderna måste vara genomförda senast den 1 september 2022.

I början av mars besökte Arbetsmiljöverket HFAB för en inspektion. Besöket gjordes efter att huvudskyddsombudet på bolaget hade lämnat in ett brev med begäran om arbetsmiljöåtgärder för två enheter och en avdelning. Ett sådant dokument skrivs när ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud kräver att något ska göras åt brister i arbetsmiljön.

I begäran stod det bland annat att personalen under lång tid upplevt en hög arbetsbelastning och stress som lett till sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning, vilket förvärrats efter omorganisation och förändrade arbetssätt. Det stod också att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte följs.

Nu har Arbetsmiljöverket tagit beslut i frågan. HFAB har fått ett föreläggande med vite. Enligt Arbetsmiljöverket har HFAB brister i arbetsmiljön som måste åtgärdas senast den 1 september 2022. Om HFAB inte har åtgärdat bristerna tills dess måste bostadsbolaget betala 100 000 kronor.

HFAB ska bland annat:

  1. Redovisa hur bolaget säkerställer att det följer sina framtagna rutiner i det systematiska miljöarbetet.
  2. Säkerställa att bolaget utreder orsakerna till ohälsa eller olycksfall i arbetet, till exempel ohälsa på grund av hög arbetsbelastning, som inträffar i verksamheten.
  3. Sammanställa och dokumentera de risker som bolaget identifierat för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall med anledning av ohälsosam arbetsbelastning. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. Utifrån resultatet av riskbedömningen ska bolaget vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. De åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan.
  4. Ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i arbetet ovan (punkt 3).

– Som arbetsgivare tar vi självklart arbetsmiljön på allvar, vi vill att alla våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö. Vi tar till oss Arbetsmiljöverkets beslut och fortsätter vårt arbetsmiljöarbete genom samverkan och god dialog, säger Johan Hedlund, HR-chef på HFAB.

– En del av orsakerna till att vi befinner oss i den här situationen är strukturella och kulturella utmaningar som har byggts in i organisationen under flera års tid. Jag är positiv till dialogen som förs med vd och HR-chef och att bolaget tänker uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket har ställt, säger Johanna Stenson, huvudskyddsombud på HFAB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Hedlund, HR-chef på HFAB, telefon: 035–13 84 23, johan.hedlund@hfab.se

Johanna Stenson, huvudskyddsombud på HFAB, telefon: 035–13 83 88, johanna.stenson@hfab.se

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Kontakter

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll