Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké januari – december 2014

-2014 var ett händelserikt år med hög takt på förvärv, nyproduktion och investeringar i det befintliga beståndet samtidigt som kundnöjdheten ökade till rekordhöga index 68, en uppgång med två indexenheter.

 • Driftnettot ökade med knappt 10 procent till 263 Mkr (240)
 • Marknadsvärdet på företagets fastighetsbestånd uppgick till 7,4 miljarder kronor (6,7)
 • 102 lägenheter färdigställdes under året och ytterligare 159 lägenheter är under produktion
 • Hyresintäkterna ökade med drygt 4 procent till 716 Mkr (687)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 109 Mkr (112)
 • Räntebärande skulder ökade till 1 560 Mkr (1 360) och soliditeten minskade till 46,7 procent (48,7)
 • Avkastningen på totalt kapital uppgick till 4,1 procent (4,1)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 27 Mkr (8), varav 20 Mkr (0) avser satsningar på bostadssociala ändamål enligt § 5 första punkten i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
 • Ämnen


  Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads Kommun. Bostadsbolaget omsätter ca 700 mkr och har ca 100 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 10 000 lägenheter och lokaler, värderas till drygt 7 miljarder kronor.

  Kontakter

  Sandra Troedson

  Sandra Troedson

  Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
  Pernilla Söderkvist

  Pernilla Söderkvist

  Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
  Daniel Samuelsson

  Daniel Samuelsson

  Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33