Gå direkt till innehåll
HFAB och Halmstads kommun satsar på gemensam lovskola med feriearbete för hållbar integration

Pressmeddelande -

HFAB och Halmstads kommun satsar på gemensam lovskola med feriearbete för hållbar integration

Under höstlovet, sportlovet och påsklovet genomför HFAB och Halmstads kommun en integrationssatsning i form av lovskola med feriearbete för barn som bor på Andersberg, Östergård och Vallås. Om projektet lyckas kommer HFAB att fortsätta med det som en ordinarie verksamhet.

Att arbeta med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden är ett prioriterat och viktigt arbete för HFAB som kommunalt bostadsbolag. Sedan två år tillbaka driver HFAB Växa-projektet tillsammans med det privata fastighetsbolaget Willhelm. Syftet med Växa-projektet, som riktar sig till barn i åldern 13-15 år på Andersberg och Vallås, är att skapa goda relationer med barnen samtidigt som de erbjuds en inblick i arbetslivet.

Nu startar HFAB ytterligare en integrationssatsning, denna gång tillsammans med Halmstads kommun. Under höstlovet 2021 samt sportlovet och påsklovet 2022 genomför HFAB och kommunen en lovskola i kombination med feriearbete för barn i åldrarna 13-15 år på Andersberg, Östergård och Vallås. Minst 70 procent av platserna i projektet ”Lovskola och feriearbete” ska gå till barn med utländsk bakgrund, vilket omfattar barn födda utrikes och barn födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Lovskolan kommer hållas av barn- och ungdomsförvaltningen inom skolans ordinarie regi. Övriga samverkande parter i projektet är Willhem och näringslivet i Halmstad.

– Flera högstadieelever i socioekonomiskt utsatta områden har haft svårt att klara behörigheten till gymnasiet, vilket redan i ung ålder bidrar till ett utanförskap och sämre möjligheter till integration. Då vi sedan tidigare arbetat med Växa-projektet och har kontakt med målgruppen, var det ett enkelt val för oss att arbeta vidare med just dessa ungdomar, säger Niklas Ståhl, chef Bostadssociala på HFAB.

Många av barnen i de aktuella bostadsområdena lever i trångboddhet tillsammans med sina familjer, vilket försvårar deras möjligheter till studiero och möjligheten att få den hjälp som de behöver från sina föräldrar.

– Att kunna erbjuda lovskola i kombination med jobb ser vi som ett jättebra sätt att göra lovskolan mer attraktiv för eleverna och ge dem möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet, säger Matilda Bengtsson, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.

I ett första skede kommer projektet ”Lovskola och feriearbete” genomföras under höstlovet, sportlovet och påsklovet. Om uppföljningen visar ett positivt resultat kommer projektet att skalas upp och integreras i HFAB:s ordinarie verksamhet.

Initiativtagare till projektet är HFAB som presenterade idén i den kommungemensamma samverkansgruppen ”Taktisk grupp för integration”. Projektet finansieras via kommunens gemensamma resurs för integration.

– Barn och unga som växer upp i Halmstad gör det med olika förutsättningar. Vårt arbete strävar efter att genom tidiga insatser jobba för jämlika uppväxtvillkor. Genom att även erbjuda barnen feriearbete under lovet skapar vi en kombination av fysisk aktivitet, praktiska uppgifter och möjligheten att tjäna sina egna pengar, säger Niklas Ståhl.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Ståhl
avdelningschef Bostadssociala, HFAB
073-821 65 44, niklas.stahl@hfab.se

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Presskontakt

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör ledningskommunikation 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll