Gå direkt till innehåll
Förvaltningsrätten ogiltigförklarar avtal mellan HFAB och HSAB

Pressmeddelande -

Förvaltningsrätten ogiltigförklarar avtal mellan HFAB och HSAB

Förvaltningsrätten i Malmö ogiltigförklarar de två avtal som HFAB, Halmstads fastighets AB, skrev med HSAB, Halmstads stadsnät AB, förra året. Enligt förvaltningsrättens dom skulle HFAB ha gjort en offentlig upphandling innan avtalen skrevs.

Förra året tecknade det kommunala bostadsbolaget HFAB två avtal med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB. Ett av avtalen omfattar uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör för HFAB, medan det andra är ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.

Tele2:s kommunikationsoperatör Itux ansökte därefter om en överprövning och yrkade på att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara avtalen. HFAB bestred ansökan och yrkade i stället på att förvaltningsrätten borde avslå densamma.

Nu har dom fallit i ärendet. Förvaltningsrätten bifaller Itux ansökan och ogiltigförklarar båda avtalen. Enligt förvaltningsrätten har HFAB inte kunnat visa att de undantagsbestämmelser i LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, som HFAB hänvisar till är möjliga att använda sig av i det aktuella fallet. ”HFAB skulle därför enligt förvaltningsrätten rätteligen ha annonserat och genomfört upphandling med tillämpning av bestämmelserna i LOU”, skriver förvaltningsrätten i sin dom.

I nuläget har HFAB inte bestämt sig för om bostadsbolaget ska överklaga domen eller inte.

– Vi ska analysera domen innan vi tar beslut om hur vi går vidare, säger Christian Kylin, vd på HFAB.

– Vi fick domen idag och har precis hunnit läsa igenom den. Mycket talar dock för att vi ska överklaga. Vi har tre veckor på oss, säger Mats Wallmark, chefsjurist på Halmstads kommun och juridiskt ombud för HFAB.

Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna (företagen som levererar olika tjänster som internet, tv och telefoni) och slutkunderna som i HFAB:s fall är hyresgästerna. Kommunikationsoperatören sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet.

Källa: SABO, Bredband | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Wallmark, chefsjurist på Halmstads kommun och juridiskt ombud för HFAB, telefon: 070- 646 40 11 (tillgänglig från och med måndag eftermiddag den 1 augusti)

Christian Kylin, vd HFAB, telefon: 035- 13 84 40

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Kontakter

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll