Gå direkt till innehåll
HFAB överklagar dom om avtal till kammarrätten

Pressmeddelande -

HFAB överklagar dom om avtal till kammarrätten

HFAB, Halmstads Fastighets AB, överklagar förvaltningsrättens dom som ogiltigförklarar avtalen mellan det kommunala bostadsbolaget och HSAB, Halmstads stadsnät AB. Enligt HFAB har förvaltningsrätten gjort en felaktig bedömning, både när det gäller omständigheterna i målet och hur undantagen i lagen om offentlig upphandling ska tolkas.

Förra året tecknade det kommunala bostadsbolaget HFAB två avtal med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB. Ett av avtalen omfattar uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör för HFAB, medan det andra är ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.

Tele2:s kommunikationsoperatör Itux ansökte därefter om en överprövning och yrkade på att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara avtalen. HFAB bestred ansökan och yrkade i stället på att förvaltningsrätten borde avslå densamma.

I juli i år beslutade förvaltningsrätten att bifalla Itux ansökan och ogiltigförklara båda avtalen. Enligt förvaltningsrättens dom skulle HFAB ha gjort en offentlig upphandling innan avtalen skrevs.

I augusti valde HFAB att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten. HFAB yrkar på att kammarrätten meddelar prövningstillstånd i målet och förklarar avtalen mellan de kommunala bolagen giltiga.

Enligt HFAB har förvaltningsrätten gjort en felaktig bedömning, både när det gäller omständigheterna i målet och hur undantagen i lagen om offentlig upphandling ska tolkas.

– Vi håller fast vid att båda avtalen har tecknats enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att kammarrätten tar upp målet och klargör hur vi ska tolka lagen när det gäller undantagen i lagen om offentlig upphandling. Vi vill ha en vägledande dom eftersom rättsläget i dessa frågor är osäkert. Den här rättsosäkerheten riskerar att få allvarliga konsekvenser för upphandlande myndigheter, säger Mats Wallmark, chefsjurist på Halmstads kommun och juridiskt ombud för HFAB.

– Det viktigaste just nu är att våra hyresgäster inte påverkas av den pågående rättsprocessen. Vi jobbar på precis som vanligt, säger Christian Kylin, vd på HFAB.

Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna (företagen som levererar olika tjänster som internet, tv och telefoni) och slutkunderna som i HFAB:s fall är hyresgästerna. Kommunikationsoperatören sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet.

Källa: SABO, Bredband | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Wallmark, chefsjurist på Halmstads kommun och juridiskt ombud för HFAB, telefon: 070- 646 40 11

Christian Kylin, vd HFAB, telefon: 035- 13 84 40

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Kontakter

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll