Gå direkt till innehåll
HFAB överklagar dom till Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande -

HFAB överklagar dom till Högsta förvaltningsdomstolen

HFAB, Halmstads Fastighets AB, överklagar kammarrättens dom som ogiltigförklarar avtalen mellan det kommunala bostadsbolaget och HSAB, Halmstads stadsnät AB. ”Vi överklagar utifrån bolagets bästa. En viktig fråga är fortfarande inte klarlagd”, säger HFAB:s styrelseordförande Bruno Petersson.

2021 tecknade det kommunala bostadsbolaget HFAB två avtal med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB. Ett av avtalen omfattar uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör, medan det andra är ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.

Tele2:s kommunikationsoperatör Itux ansökte därefter om överprövning och yrkade på att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara avtalen. Enligt förvaltningsrättens dom skulle HFAB ha gjort en offentlig upphandling innan avtalen skrevs. HFAB överklagade domen till kammarrätten som nyligen meddelade att rättsinstansen gick på förvaltningsrättens linje och avslog HFAB:s överklagande.

Nu har HFAB bestämt sig för att gå vidare i rättsprocessen. Vid det senaste styrelsemötet beslutade en enig styrelse att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi har valt att överklaga utifrån bolagets bästa. Vi håller fast vid att båda avtalen har tecknats enligt gällande lagstiftning. Kammarrätten har inte klarlagt en viktig fråga, nämligen den om hur man ska bedöma kommunala allmännyttiga bostadsbolag och de olika kriterierna för undantagen i lagen om offentlig upphandling. Vi och många andra kommunala bolag ser fram emot en prejudicerande dom i detta fall, säger HFAB:s styrelseordförande Bruno Petersson.

Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans bland förvaltningsdomstolarna.

För mer information, vänligen kontakta:

Bruno Petersson, styrelseordförande HFAB, telefon: 0722-052705
Christian Kylin, vd HFAB, telefon: 035–14 02 33

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Kontakter

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll