Gå direkt till innehåll
Ingen prövning av avtal i Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande -

Ingen prövning av avtal i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att ta upp frågan om huruvida Halmstads Fastighets AB skulle ha gjort en offentlig upphandling innan det kommunala bostadsbolaget skrev två avtal med Halmstads stadsnät AB eller inte. Kammarrättens dom, där avtalen ogiltigförklaras, står därför fast.

Det var under 2021 som HFAB tecknade två avtal med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB. Ett av avtalen omfattar uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör för HFAB, medan det andra är ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.

Ett privat bolag överklagade avtalen. Enligt förvaltningsrättens dom skulle HFAB ha gjort en offentlig upphandling innan avtalen skrevs. HFAB överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som i sin tur meddelade att de gick på förvaltningsrättens linje. HFAB överklagade sedan kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som är sista instans bland förvaltningsdomstolarna.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att det inte blir något prövningstillstånd och att kammarrättens dom står fast.

– Vi, SKR (Sveriges kommuner och regioner) och många andra kommunala bolag med oss, hade sett fram emot en prövning i högsta instans för att lyfta frågan. Nu får vi acceptera Högsta förvaltningsdomstolens beslut, analysera det och arbeta vidare med en lösning under hösten. Det viktiga är att våra hyresgäster inte kommer att påverkas av detta, säger Christian Kylin, vd på HFAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kylin, vd HFAB, telefon: 035–13 84 40

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Kontakter

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll