Gå direkt till innehåll
Kommunikationsoperatör vill ogiltigförklara två av HFAB:s avtal

Pressmeddelande -

Kommunikationsoperatör vill ogiltigförklara två av HFAB:s avtal

I januari tecknade HFAB två avtal med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB. Nu vill Tele2:s kommunikationsoperatör Itux att förvaltningsrätten ogiltigförklarar avtalen. HFAB bestrider det hela och hänvisar till att avtalen har tecknats enligt gällande lagstiftning.

Tele2:s kommunikationsoperatör Itux anser inte att HFAB följde lagen om offentlig upphandling (LOU) när det kommunala bostadsbolaget tecknade två avtal med Halmstads stadsnät AB i januari. Ett av avtalen omfattar uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör för HFAB, medan det andra är ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.

I en ansökan till Förvaltningsrätten i Göteborg har Itux nu begärt en överprövning och yrkat på att domstolen ska ogiltigförklara avtalen. HFAB har i sin tur bestridit ansökan och i stället yrkat på att förvaltningsrätten borde avslå densamma.

– Vi har följt de regelverk som finns enligt lagen om offentlig upphandling. Nu får vi avvakta rättsprocessen, säger Ulrika Hjorth, vd på HFAB.

I och med pågående semestertider har HFAB ansökt om anstånd för att komma in med mer information till förvaltningsrätten.

– Det finns inget rättsligt avgörande nationellt när det gäller intern upphandling kombinerat med slutanvändare, som i det här fallet blir HFAB:s hyresgäster. Vid avtalets tecknande gjordes bedömningen att HFAB gjorde rätt enligt en EU-dom, den så kallade Carbotermodomen, säger Mats Wallmark, kommunjurist och juridiskt ombud för HFAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Hjorth, vd HFAB, telefon: 035- 13 83 54

Mats Wallmark, kommunjurist och juridiskt ombud för HFAB, telefon: 070- 646 40 11

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Kontakter

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll