Gå direkt till innehåll
Kammarrätten avslår överklagan från HFAB

Pressmeddelande -

Kammarrätten avslår överklagan från HFAB

Kammarrätten i Göteborg anser att Halmstads Fastighets AB, HFAB, skulle ha gjort en offentlig upphandling innan det kommunala bostadsbolaget skrev två avtal med Halmstads stadsnät AB, HSAB. Kammarrätten avslår därför HFAB:s överklagan av förvaltningsrättens dom.

Det var under 2021 som HFAB tecknade två avtal med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB. Ett av avtalen omfattar uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör för HFAB, medan det andra är ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.

Ett privat bolag överklagade avtalen. Enligt förvaltningsrättens dom skulle HFAB ha gjort en offentlig upphandling innan avtalen skrevs. HFAB överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som nu meddelar att de går på förvaltningsrättens linje. Kammarrätten avslår därför HFAB:s överklagande.

I nuläget har HFAB inte bestämt sig för om bostadsbolaget ska gå vidare i rättsprocessen eller inte.

– Vi har precis fått kammarrättens dom och ska analysera den innan vi tar beslut om hur vi går vidare. Vi kommer att återkomma med mer information efter vårt styrelsemöte fredagen den 28 april, säger Christian Kylin, vd på HFAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Sandra Troedson, kommunikationschef på HFAB, telefon: 035–14 02 33

Ämnen

Regioner


Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 13,5 miljarder kronor.

Kontakter

Sandra Troedson

Sandra Troedson

Presskontakt Kommunikationschef 035-14 02 33
Pernilla Söderkvist

Pernilla Söderkvist

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33
Daniel Samuelsson

Daniel Samuelsson

Presskontakt Kommunikatör 035-14 02 33

Relaterat innehåll